Laadukkaat putkistoasennukset varmistavat osaltaan, että teollisuuden prosessilaitteet toimivat kuten pitää. Tässä kirjoituksessa kerromme, miten putkistoasennukset toteutetaan laadukkaasti.

Mikä ihmeen putkistoasennus?

Ennen kuin mennään yhtään syvemmälle laadukkaan putkistoasennuksen saloihin, niin käydään nopeasti läpi, mitä tässä kirjoituksessa putkistoasennuksella tarkoitetaan.

Olemme keskittyneet nimenomaan teollisuuden pienputkistoihin (putkien halkaisija kuudesta millistä enimmillään joihinkin satoihin milleihin), jotka liittyvät yleensä jonkinlaiseen prosessilaitteeseen, kuten paperikoneeseen. Juuri tällaisista putkistoasennuksista tässä kirjoituksessa on kyse. Näistä tapauksista meillä löytyy yrityksestä useiden vuosikymmenten verran kokemusta ja sen pohjalta osaamme myös sanoa sanasen jos toisenkin kyseisten putkistoasennusten laadukkuudesta.

Teollisuuden putkistoasennukset kannattaa tehdä laadukkaasti

Laadukas tekeminen on lähtökohtaisesti aina parempi vaihtoehto kuin ei-laadukas tekeminen. Joskus laadukkuudesta voidaan kuitenkin joutua joustamaan esimerkiksi kustannustehokkuuden tai kiireen nimissä. Teollisuuden putkistoasennuksissa tämä on hyvin riskialtis tie.

Putkistoasennukset kannattaa ymmärtää investointeina, joille haetaan parasta mahdollista kattavuutta pitkällä aikavälillä. Kun asennus tehdään huolella ja laadukkaasti, kestää putkisto aikaa paremmin ja vaatii vähemmän huoltotoimenpiteitä. Lisäksi kerralla kunnolla tehtyä työtä ei tarvitse jälkikäteen korjailla kalliilla rahalla. Eli vaikka käynnissä olevan kvartaalin talouslukemien kannalta putkistoasennuksen laatuun panostaminen ei niin houkuttelisikaan, niin vähänkään pidemmällä aikavälillä tämä sijoitus laatuun maksaa itsensä moninkertaisena takaisin.

Jos putkistoasennuksen laadussa tehdään syystä tai toisesta kompromisseja, niin seuraukset voivat pahimmillaan näkyä todella karulla tavalla paitsi prosessin toimivuudessa myös yrityksen taloudessa. Esimerkiksi paperikoneen putkistoasennuksissa väärät materiaalivalinnat tai virheet liittimien asennuksessa voivat johtaa putkistovuotoihin ja jopa putkistorikkoihin. Tämä taas saattaa johtaa siihen, että paperin tai kartongin sekaan kulkeutuu öljyroiskeita ja koko tuotantoerä menee pilalle.

Näistä tunnistat laadukkaat teollisuuden putkistoasennukset

Teollisuuden putkistoasennusten laadukkuuteen vaikuttaa moni asia. Tässä esiteltynä 6 huomionarvoisinta asennuksen laadukkuuteen vaikuttavaa tekijää:

1. Kattava suunnittelu
Laadukkaassa putkistoasennuksessa kaikki lähtee liikkeelle suunnittelusta. Onkin tärkeää, että putkistoasennuksen ja toteutettavan järjestelmän suunnittelulle varataan riittävästi aikaa. Jotta toteutusvaiheessa kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin, tulee suunnittelussa ottaa huomioon myös asennusolosuhteet ja -aikataulut. Kattavan suunnittelun avulla pystytään tekemään mahdollisimman paljon esiputkituksia, mikä puolestaan vähentää itse asennukseen kuluvaa aikaa (ja aikahan on rahaa silloin, kun esimerkiksi paperikone on putkistoasennuksen vuoksi poissa käytöstä).

2. Tarkoituksenmukaiset työkalut
Kun putkistoasennuksissa on käytössä tarkoituksenmukaiset, toimivat ja modernit työkalut, niin asennustyön tekeminen helpottuu ja työnjälki paranee.

3. Ammattitaitoiset asentajat
Vaikka suunnitelmat olisivat viimeisen päälle kunnossa ja käytössä olisi parhaimmat mahdolliset työkalut, niin viime kädessä putkistoasennusten laatu nojaa asentajan ammattitaitoon. Niin työntekijöillä kuin työtä johtavilla henkilöilläkin täytyy olla kokemusta monenlaisista putkistoasennuksista, jotta asennustilanteessa mahdollisesti ilmenevät yllätykset eivät lamauta työntekoa.

4. Oikeat materiaalivalinnat
Putkistoasennuksissa käytetyillä materiaaleilla on oma vaikutuksensa asennuksen laatuun ja hintaan. Jos putkistoasennus halutaan tehdä oikeasti kestäväksi, on yleensä suositeltavaa käyttää haponkestäviä putkia ja osia. Käytännössä puhutaan siis austeniittisesta teräksestä, joka on haponkestävää, ei ruostu ja joka kestää myös kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Lähtökohtaisesti prosessilaitetta käyttävä asiakas itse määrittää sen, millaisia putkimateriaaleja asennuksessa käytetään, mutta putkistoasennuksen asiantuntijalta kannattaa tarpeen mukaan kysyä neuvoa materiaalivalinnoissa.

5. Realistinen aikataulu
Jos aikataulu on jo alusta saakka viritetty liian tiukaksi, on laadukkaan putkistoasennuksen tekeminen hankalaa. Kiireessä virheiden riskit kasvavat ja myös työturvallisuus saattaa kärsiä. Siksi asennustyölle kannattaa varata riittävästi aikaa. Sopivan aikataulun suunnittelussa on hyvä käyttää apuna putkistoasennuksen asiantuntijoiden arvioita työhön kuluvasta ajasta.

6. Putkireittien huolellinen merkkaus
Putkistoasennukset pitävät sisällään myös valmiiden putkireittien merkkauksen. Kun tämäkin työvaihe tehdään huolella ja laadukkaasti, ei myöhemmin käy niin, että epäselvien merkkausten takia joku tulee tulkinneeksi väärän mittarin lukemia.

Laadukkaat putkistoasennukset teollisuuteen

Tarvitsetko kokeneen ammattilaisen tekemään laadukkaan putkistoasennuksen? Toteutamme kaikenlaiset putkistoasennukset niin teollisuuslaitoksiin kuin järjestelmätoimittajien laitteistoihinkin. Kerro meille millaiseen kohteeseen tarvitset asennuksen ja me kerromme miten se toteutetaan laadukkaasti.